Jeg registrerer med stor bekymring at store deler av Kalnesskogen planlegges redusert til næringsområde i den nye arealplanen. Da ser jeg at konsekvenser beregnet bare i helsemessige synspunkter blir uerstattelige. Skog i opprinnelig form begynner å bli mer sjeldent nærmiljø i fremtiden, men mennesker trenger mer og mer kontakt til natur jo mer vi bor og jobber urbant. Nærmiljøets naturvern betyr ikke bare å verne natur, men i tillegg blir det mer og mer viktigere for menneskers livskvalitet.

Jeg vil ta bare noen eksempel som viser naturens helsemessig kraft for mennesker. Japan har begynt med skogsbading som terapi allerede på 80-tallet for mennesker som lever veldig urbant men sliter. Da har de funnet ut at en tur med dyp opplevelse i skogen, et par timers skogbading reduserer stress og hjelper mentalt.

Dette kan kanskje høres fjernt ut for oss, men hvem vet hvor lite kontakt vi har i naturen i fremtiden, lever urbant og stressede og dermed trenger vi å gå tilbake til naturen for å søke hjelp, for eksempel fra skogen. Da hører skogen til vår livskvalitet som vi må ta vare på for å ha natur i nærheten der vi bor.

Et annen eksempel kommer fra Skottland. Legene i Skottland skriver til sine pasienter så kalt grønn resept oftere enn her. De ser at det er viktig å følge sine pasienter med sine fritidsaktiviteter med helsemessig begrunnelse. Mosjon gir nytte til helsen som ellers kan være vanskeligere å nå. Da kommer vi tilbake til det at det er mer naturlig for menneske å ta en tur i nærnatur som legen har anbefalt enn å gå langs gater.

Her kan jeg henvise til aktivitetshåndbok (Aktivitetshåndboken-Fysisk aktivitet i forebygging og behandling.pdf) som er til legens bruk her i Norge. Den forteller detaljert hvordan og hvorfor mosjon er viktig for helsen. Vi kan tenke norsk ordtak: «ut på tur, aldri sur» er ikke bare klisjé, men har mye dypere mening enn vi trodde.

Jeg håper kommunen tenker seg om en gang til før de bestemmer seg for å fjerne flott skog som man aldri får tilbake og heller prøver å finne andre nye næringsarealer. Eller skal vi bare glemme livskvalitetens viktighet til beboere i Sarpsborg?

Les også

Bevar Kalnesskogen!

Les også

Kjære politikere - tenk dere nå godt om!

Les også

– Det tales med to tunger

Les også

Næring i Kalnesskogen? Ikke greit!