Kampen om politiet er i gang

KAMP OM HOVEDSETE: Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje er klokkeklar på at hovedsetet til det nye politidistriktet bør være på Grålum, og vil kjempe for at det skjer.FOTO: PETTER KALNES

KAMP OM HOVEDSETE: Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje er klokkeklar på at hovedsetet til det nye politidistriktet bør være på Grålum, og vil kjempe for at det skjer.FOTO: PETTER KALNES

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Sarpsborg kommune skal kjempe hardt for at det nye politidistrikt Øst skal ha hovedsete på Grålum.

DEL

I helgen ble det klart at antall politidistrikt i Norge skal reduseres fra dagens 27 til 12 fra nyttår av, og at politidistriktene Østfold, Follo og Romerike blir slått sammen til det som kommer til å bli landets nest største politidistrikt med rundt 1.600 ansatte.

Kampen er i gang

Sarpsborg kommune er allerede godt i gang med kampen for at det nye politidistriktet skal ha politimesteren og operasjonssentralen – selve hjertet i et hvert politidistrikt – lokalisert på Grålum.

– Vi er godt i gang med dette arbeidet, og nå som det er flertall for en slik politireform vil Sarpsborg kommune intensivere arbeidet med å få politimesteren og operasjonssentralen til Grålum, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje til Sarpsborg Arbeiderblad.

13. mai i år flagget Sarpsborg-ordføreren dette i en kronikk i SA, og nå som da peker han på flere argumenter som tilsier at Sarpsborg er best egnet som stordistriktets hovedsete.

– Vi har allerede landets mest moderne politihus på Grålum med opsjon på at det kan bygges ut på nabotomten. Dagens hovedsete på Grålum vil med enkle omkostninger kunne huse en ny og større operasjonssentral, minner Martinsen-Evje om.

Støtte fra naboene

Han mener det er viktig med et nytt politihovedsete sør for hovedstaden på denne siden av fjorden. Andre alternativer som peker seg ut som nytt hovedsete er Ski eller på Romerike, som Sarpsborg-ordføreren mener ligger for nære Oslo.

– Med sin raske og strategiske beliggenhet på Grålum ved E6 vil det være svært tilgjengelig med transport og kommunikasjon. Ikke minst har vi riksgrensen, som jo er et nasjonalt anliggende, sier Sindre Martinsen-Evje, som også trekker fram det nye sykehuset på Kalnes og det faktum at Skatt Øst i løpet av året flytter inn på Grålum som momenter som trekker i retning at et slik hovedkvarter bør legges til Grålum.

Sarpsborg kommune har allerede sendt et brev til justiskomiteen på Stortinget, der ordføreren legger fram argumentene for at politimesteren og operasjonssentralen i det nye politidistriktet må ligge på Grålum.

– Vi har bred støtte fra flere av våre nabokommuner, som mener det er riktig å plassere en slik sentral på Grålum. Både Fredrikstad, Rakkestad og Hvaler er blant dem som støtter oss i dette arbeidet, sier Martinsen-Evje, som tror Sarpsborg har en god sjanse til å bli hørt.

Vil bli hørt

– Tilbakemeldingene vi har fått går ut på at kommunene skal få en større innvirkning på innholdet i politireformen og at vi vil bli hørt når det gjelder spørsmålet om lokalisering. Vi er veldig fornøyd med at vi på den måten blir en høringsinstans og blir trukket inn i prosessen når det gjelder lokaliseringsdebatten, sier Sarpsborg-ordføreren.

– Dette er en sak som har høy prioritet hos Sarpsborg kommune, og vi skal gjøre det vi kan for at et slik hovedsete blir lagt til Sarpsborg og Grålum, sier Sindre Martinsen-Evje.

Kommentarer til denne saken