Pigghå- og håbrann-fisket ble forbudt for norske fartøy i 2007, og artene ble rødlistet noen år senere, skriver Fiskeribladet.

Nå har imidlertid bestandene blitt bygget opp igjen, og Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler å åpne opp for kvotefiske. Når det gjelder pigghå anbefales en kvote på inntil 17.353 tonn i 2023 og 17.855 tonn i 2024. For håbrann anbefales en kvote på inntil 219 tonn i 2023 og 231 tonn i 2024.

– Pigghå og håbrann er eksempler på at det er mulig å gjenoppbygge bestander også for arter med lang levetid og lavt reproduktivt utbytte. Det er oppmuntrende og gode nyheter, sier ICES-havforsker Claudia Junge.

I fjor vinter skrev Sarpsborg Arbeiderblad flere saker der det ble meldt at fiskere hadde fisket slike haiarter i Skjebergkilen.