Nå har Sarpsborg-borgerne valgt hvilke politikere de vil skal styre oss de neste fire år. Blir det fortsatt Arbeiderpartiet som skal ha ordføreren, eller blir det en fra Senterpartiet eller en annen? Vi får se, det er jo mange muligheter etter dette valget. Kanskje vi kan få til tilbake Per Olaf Toftner han har både erfaring og kunnskap til å bekle et slikt verv.

Arbeiderpartiet ligger nede etter dette valget, selv om de hadde godt over 30 prosent av stemmene. Hva er grunnen? Den er nok nokså sammensatt, men for min del ble utsagnet om at vi har folkeavstemning hvert fjerde år det avgjørende. Kanskje Arbeiderpartiet hadde tjent på å vært litt ydmyke i forhold til folkeviljen? Kanskje de hadde tjent litt på å lytte til folk når de sa nok er nok når det gjaldt bomring rundt byen? Kanskje de hadde tjent på å be regjering/storting om mer utredning av «rett linje» og ikke bare dure i vei med «vi vet best»-mentalitet som jeg synes har preget debatten om både bommer rundt byen og hvilken togtrasé som skulle velges.

Men valget er gjort og de fikk en etter min mening en fortjent «nesestyver». Kanskje de har lært noe, men det gjenstår og se.