Kapitalismens prinsipper bygger på evig vekst og at vi som forbrukere skal forbruke bare mer og mer, men dette er verken bærekraftig eller miljøvennlig. Det som skjedde når koronakrisen slo til for fullt var krise for økonomien, men at flyene ble satt på bakken og at fabrikkene stoppet var jo faktisk fantastisk for miljøet! Lufta ble friskere og vannet ble klarere.

Hvis vi klarer å kutte forbruket og heller ser til gjenbruk, hvis vi reparerer ting fremfor å kjøpe nytt, kanskje vi kan redde kloden og oss selv? Med Rødts politikk vil dette skje på en rettferdig måte som gjør at vanlige folk ikke får det verre. Følger vi derimot flertallets tankegang, fra Arbeiderpartiet til Frp, vil vi i fremtiden få en full krasj og de som vil rammes hardest er de som har vanlig økonomi. De som lever av å selge arbeidskrafta si fra måned til måned, altså det store flertallet av oss. Vanlige arbeidstakere!

Les også

– «Fake news» fra Rødt Sarpsborg

For hvorfor er det sånn at de rike skal blir rikere, og forskjellene bli større? Kapitalismen er bygd opp slik at man prøver å produsere mer for en billigere penge, så vi skal kjøpe mer, men dette fører ofte til at arbeidsplassene blir flyttet ut av landet, at arbeiderne her hjemme blir arbeidsløse, eller i alle fall får betingelsene sine presset og et veldig stress i hverdagen. For å produsere mer, mer og mer. Uten å få bedre betalt for det!

Partiene som forsvarer kapitalistene, millionærene og milliardærene er først og fremst Høyre, Venstre, og Frp. Disse partiene jobber for skattekutt til de som allerede har mest og de bryr seg fint lite om klima og miljø. Senterpartiet, som er i dytten om dagen, og Arbeiderpartiet, som kanskje ikke akkurat kan å sies å være i dytten nå, men likefullt er et stort parti som er helt nødvendig for et regjeringsskifte, viser også altfor liten vilje til å reversere de usosiale skattekuttene de borgerlige har innført, etter vårt syn.

De borgerlige tar fra fellesskapet og river ned velferden, og pengene som skulle gått til oss alle går til skattekutt for de få som har mest. Rødt ønsker å reversere alle skattekuttene Solberg-regjeringen har innført, men samtidig innrette skattesystemet på en bedre måte slik at ingen med inntekt under 600.000 kroner må betale mer skatt enn de gjør i dag. Økningen blir også svært marginal for de med inntekt opp til en million kroner i året. For de som tjener enda mer enn det så vil skatten øke med noen prosent. Ikke uansvarlig radikalt, med andre ord - selv om en god del politikere liker å prøve å gi inntrykk av at Rødt går for hardt til verks.

Les også

– Barnehage skal ikke være butikk!

Det som aldri slutter å forundre oss, er hvorfor vanlige folk, som verken er millionærer eller medlem i nevnte partier, stemmer på disse - og attpåtil forsvarer politikken deres? Blir de lurt av de mange og påkostede reklamene fra høyresiden? Er det enkle populistiske budskap og enkeltsaker?

Det er klart enklere å forklare billig sprit enn å forklare økte bevilgninger til oppvekstsektoren, slik at barna våre får flere voksne til å hjelpe seg. Men er det egentlig sånn at flertallet av befolkningen heller vil ha noen kroner billigere tobakk enn forsvarlig bemanning i barnehagene her i landet? Vi tror ikke det, og derfor sliter vi med å forstå hvorfor disse nevnte partiene får såpass stor oppslutning i valg.

Les også

– Budsjett er politikk i praksis

Så hva skal vi gjøre for å redde vår «klode»? Vi som enkeltmennesker kan gjøre svært lite egentlig, det er klart det hjelper at vi sykler, busser, forbruker mindre varer og spiser mindre kjøtt. Dette er jo ikke forenlig med kapitalismen, for da blir det mindre vekst. Det er heller ikke noe mål å nekte folk å spise det de liker.

De som virkelig kan gjøre noe er industrien, men de er jo interessert i vekst og profitt, og ikke miljø og klima. Og det er en grunn til at økonomer er engstelig for manglende vekst, for ved for lite vekst får vi det vi kaller en overproduksjonskrise. Forrige overproduksjonskrise var for øvrig i 2007/2008, ikke lenge siden. Det var det siste ordentlige fallet på børsen før koronaen kom. Hvor stor blir krisen når kapitalismen ikke kan vokse mer, når det er produsert mye mer enn vi kan kjøpe. Kollapser hele systemet da?

Les også

– Nordneset-saken har vært et gedigent «magaplask» for det politiske miljøet i Sarpsborg

Vi blir hele tiden fortalt at kapitalisme er det eneste systemet, men er det sant? Vi mener at løsningen ligger i et nytt system, ikke kapitalisme. Det nytter ikke å «flikke» litt på konsekvensene av kapitalismens natur. Et system hvor vi ikke lager og bruker mer enn det vi trenger, at vi produserer for å dekke de nødvendige behov, i pakt med naturens tålegrense. Kanskje et system der arbeiderne og samfunnet eier produksjonsmidlene sammen, for å dekke behovet og ikke for å generere profitt?

Vi er optimister og har trua på et nytt sosialistisk system, der vi kan leve i harmoni med moder jord uten et jag etter mest mulig profitt som medfører den sikre ødeleggelse av jorda vår. Bruk hodet, vi har bare en klode.

Les også

– La oss snakke om sunn fornuft, Rødt Sarpsborg

Les også

– La oss satse enda mer på våre unge!

Les også

Ideologisk tåke - eller sunn fornuft?

Les også

– Vi må tenke konsekvenser for vanlige folk!