Koronapandemien krever mye, og innsatsen mot importsmitte er ett av regjeringens viktigste ansvar for å redusere smittetrykket i Norge.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol fremstiller det 15. januar 2021 som at Senterpartiet er imot obligatorisk testing ved grensa. Det er riktig at Senterpartiet ikke støttet Fremskrittspartiets forslag om dette før jul, slik Ap gjorde. Dette fordi forslaget innebar at man kunne teste seg ut av karantenekravet. Når man tester smittebærere uten symptomer, er det stor sannsynlighet for falskt negativt resultat. Derfor må testing kombineres med karanteneplikt.

Les også

– Importsmitten må under kontroll nå!

På Island innførte man to obligatoriske tester for innreisende som ikke gikk i karantene. Av dem som hadde negativ test ved ankomst, testet 25 prosent positivt etter 5-6 dager. Det viser hvor viktig karanteneplikten er for å hindre importsmitte.

Derfor fremmet Senterpartiet et eget forslag, som ikke bare omhandlet testing ved innreise, men også stilte et tydelig krav om karantene. Dette forslaget fikk flertall og helsemyndighetene har nå utarbeidet og innført modeller for obligatorisk testing ved grensa i tråd med dette.

Les også

Trygg, rettferdig og forutsigbar krisehåndtering

Som politikere må vi være forsiktige med å overprøve helsemyndighetenes faglige råd. Helsedirektoratet vurderer nå situasjonen annerledes enn før jul, og anbefaler obligatorisk test ved innreise. Grunnen er at vi nå ser nye virusvarianter som er mer smittefarlige, og at vi har hurtigtester som øker testkapasiteten og bidrar til at smittede kan gå raskt i isolasjon. Men karanteneplikten er fortsatt det viktigste tiltaket for å hindre importsmitte.

Les også

– Det er alvorlig at mange opplever usikkerhet for arbeid og inntekt