Sier ja til bygging av 11 hytter på Bukkenes

Flyfoto, Karlsøya, Karlsøybrua, Skjeberg, strandlinje, kystbelte, hytte ved sjøen, hytteliv, småbåter *** Local Caption *** ergerg

Flyfoto, Karlsøya, Karlsøybrua, Skjeberg, strandlinje, kystbelte, hytte ved sjøen, hytteliv, småbåter *** Local Caption *** ergerg Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Søndre Karlsøy får 11 nye hytter i området hvor Bukkenes leirskole tidligere lå.

DEL

I mange år var det leirskole på Bukkens, men denne ble nedlagt på 1990-tallet.

Konsulentfirmaet Rambøll har nå, på vegne av Sarpsborg kommune, oversendt detaljreguleringsplan for Bukkenes til behandling.

Her legges det opp til totalt 11 nye hytter innenfor planområdet. Fire av disse erstatter eksisterende bebyggelse på Bukkenes.

Planene har vært ute på offentlig ettersyn. De kan gå egengodkjennes av Sarpsborg kommune. 

Rådmannen innstiller på at reguleringsplanen vedtas.

Saken går nå til politiske sluttbehandling. Formannskapet får den på sitt bord 1. september, før bystyret får det som trolig blir siste ordet 15. september.

Artikkeltags