Revestreker på Karlsøya – Mikkel stjeler både matavfall og sko

Reven er tynn som en strek, men det stopper den ikke for å drive med revestreker på Karsløya.