Helseinstitusjonene våre skal bidra til at hver enkelt av oss skal få ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for egenverd og livsførsel. Dette behovet har blitt særlig synlig gjennom koronatiden hvor den sosiale kontakten med pårørende og andre beboere har blitt sterkt begrenset.

Flere innlegg i mediene og andre steder har med rette satt søkelyset på anviste møteplasser i stusslige og vanstelte uteområder ved ulike institusjoner. Dårlig vedlikehold gir ikke bare et sjuskete inntrykk, men kan også gi uønskede signaler om at aktiviteten som foregår der ikke er så viktig.

Uansett funksjonsnivå blir vi påvirket av omgivelsene som omgir oss. For mange gamle er glemsel en kilde til sorg. Filosofen Arne Næss sa så klokt: «Livet er rikt og kan være gledelig, trass i alle store og små mangler. For det er så ufattelig mye å oppleve som ikke krever hukommelse.» Naturen vil for mange være en slik kilde til glede som Næss påpeker.

På tilsvarende vis som mat og god pleie gir kroppen energi, så gir sanseinntrykkene mental styrke, energi og livsglede. Velpleide uteområder med farger og blomsterduft kan bidra til å bringe tankene bort fra bekymring og sykdom og øke velværet til menneskene som oppholder seg der.

Når det planlegges for grønn struktur, er det ikke nok å tenke parker og grøntanlegg i sentrumsnære områder. Uteområdene ved kommunens formålsbygg må også inkluderes når det gjelder vedlikehold og stell.

Gjennom fylkeskommunens ressurser på folkehelseområdet kan fylkeskommunen bevisstgjøre, bistå og hjelpe kommunene med å styrke sin kompetanse.

Det er gledelig at fylkesråden vil sette fokus på dette temaet i plandialogen med kommunene.