Tiden er moden for å snakke med deg i mediene. 12. mars 2021 er det ett år siden Norge stengte ned. Det ble gjort for å skjerme oss alle fra en skummel pandemi. Ansatte i barnehage og skole har stått opp for barn og unge gjennom et helt år med pandemi.

Det har vært en selvfølge og et samfunnsansvar vi er stolt av å ta. Vi har bidratt til at barnefamilier og norsk arbeidsliv holder hjula i gang. Men nå er det tøft, for tøft! Med mutert virus, får vi stadig økt smitte i samfunnet. Også blant barn og unge har smitten økt betraktelig.

Flere av oss som arbeider i barnehage og skole opplever å bli syke (fysisk og psykisk), satt i karantene, midlertidig karantene og noen opplever å bli smittet av covid-19 på jobb.

Trafikklyset er på gult nivå. Det er bra for Norge, men svært krevende for oss. Vi ønsker nå at du så raskt som mulig styrker smittevernet vårt. Mindre kohorter for barna, og færre nærkontakter for oss ansatte.

Myndighetene opplyser om at det lokalt går fint an å innføre tiltak fra rødt nivå på gult nivå. Folkehelseinstituttet og kunnskapsministeren støtter også opp om styrket smittevern for oss nå. Statsministeren sier det ikke skal stå på penger. Kommunene vil få tilført ekstra midler.

Du er vår øverste leder, og vi forventer nå at du gir små og store økt trygghet fram til sommerferien. Kommunen opplyser i mediene at alle innbyggere i Sarpsborg skal vurdere at all kontakt med andre, nå skal anses som potensiell smitte. Da er det vel ikke for mye forlangt at ansatte i barnehage og skole har færre nærkontakter og mindre kohorter.

Redusert åpningstid for barnehage er et konkret tiltak som fører til redusert antall nærkontakter, og vil kunne trygge både barn, foresatte og ansatte. Vis at du er lydhør, og en handlingens mann. Vi har fortalt deg hvordan vi har det.

Lytt til de som har «skoa» på! Vi er der ute hver dag, og nå trenger vi at du viser handlekraft. Noen av oss har opp mot 100 nærkontakter i løpet av få arbeidsdager. Vi skal være friske og ha energi og overskudd til en god barnehage og skole, også etter pandemien.