Kjemper for gang- og sykkelvei som ikke er prioritert

Annar Hasle kjemper for gang- og sykkelvei langs fylkesveien mellom Varteig kirke og Varteig skole. Men det er et prosjekt som verken kommunen eller fylkeskommunen har prioritert.