Russefeiringen er allerede i gang for mange av avgangselevene ved de videregående skolene i distriktet vårt.  I Sarpsborg har vi fokus på en trygg russefeiring for alle, både russen selv og omgivelsene. Vi gleder oss med elevene som markerer at de snart er ferdig med 13 års skolegang. Men vi går også i ukene fremover med dype bekymringer for de unge.

Farlig fyll

Russetiden er langt fra en uskyldig fyllefest. Hvert år meldes det om utallige uønskede hendelser i løpet av russetiden. Og flere mener vi er vitne til en negativ utvikling. Forskere er bekymret over at slåssing og vold i større grad er blitt en del av russetiden. Ungdommen selv forteller om statusjag, mobbing, utstrakt drikkepress og om å bli tvunget til å gjøre ting man ikke er komfortabel med.

Det er mange som har blitt utsatt for hendelser i russetiden som de bærer med seg videre inn i voksenlivet, og det er mange som har gjort ting i russedress, som de angrer på i etterkant. Hendelser som kan ha store konsekvenser for livet videre.

Vi oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om russefeiringen nå. Forskning viser at når det kommer til alkohol og festing hører ungdom mest på foreldrene sine. Foreldrenes synspunkt er viktigere enn venners når ungdom skal velge hvordan de forholder seg til alkohol.

Foreldres engasjement er viktig, tidlig i ungdomstiden, men også når ungdommen er 18 år, og skal inn i den fuktige russetiden. Det er det mange foreldre som tar for lett på. Vi ønsker oss foreldre som bryr seg og engasjerer seg.

Fem tips til russeforeldre

Her er fem tips til hvordan du blir en god russeforelder.

  • Snakk med ungdommen din om alkoholbruk og russetiden.Det er dessverre risiko for at ditt barn vil oppleve uønskede opplevelser, som slåssing, drikkepress og uønskede seksuelle hendelser i løpet av våren. Det må du snakke med dem om.
  • Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Forskning viser at i familier med klare regler om alkohol drikker tenåringen mindre og mer forsiktig enn sine jevnaldrende. Og husk at så lenge barna bor hjemme gjelder dine regler.
  • Allier dere med andre foreldre. Hold tett kontakt før og etter russetiden, og bli gjerne enig om felles regler for russen.
  • La gaven til avgangseleven være noe annet enn alkospons. Forskningen er helt entydig på dette – ungdom som får alkohol av sine foreldre drikker mer enn annen ungdom. Og i en tid som allerede er kjent for å være ganske fuktig er ikke mer alkohol noe russen trenger.
  • Minn de unge om varme klær og alltid vann tilgjengelig i sekken.
  • Vær tilgjengelig. Ta alltid telefonen når russen din ringer – selv om det er midt på natta – og vær beredt til å hente dem dersom de har behov for det.
  • Les også: