Hver gang Bane NOR eller Jernbanedirektoratet åpner munnen begynner milliardene å rulle. Denne gangen med 10 milliarder kroner for strekningen Haug i Råde til Klavestad. Tallene som Per-Arne Fredriksen i direktoratet fremlegger, har en usikkerhetsfaktor oppover med 40 prosent sier han, og da kan vi regne med at totalkostnaden for nevnte strekning vil beløpe seg til minst 45 milliarder kroner for å være nøktern.

Så står man fortsatt ved planene om å fullføre utbyggingen videre helt til Halden, og da kan man lett plusse på med 25 milliarder kroner til. Kilometerprisen på enkelte strekninger er nå oppe i ufattelige kr 1,4 milliarder. Totalprisen for strekningen fra Haug til Halden blir da minst 70 milliarder kroner, for å være forsiktig.

Så er det verdt å merke seg at den nye planlagte traseen fra Skjeberg kirke tar av fra dagens spor i sørøstlig retning mot Halden. Det kan jo bare bety at når man er ferdig med den eventyrlige reisen dit så vil man vel fortsette suksessen videre gjennom Tistedalen og til svenskegrensen ved Kornsjø?

Denne strekningen er 35 kilometer lang og vil i og med at den går over norsk jord også bekostes med norske kroner. 30 milliarder kroner til? Med andre ord: Hvis vi ønsker å komme oss til Gøteborg, København og kontinentet denne veien vil altså kostnadene for dette Inter-city prosjektet koste oss over 100 milliarder kroner!

Det er også verdt å nevne at en togtur til Gøteborg over Kornsjø er en omvei på 30 km. Velger man en rett linje fra Haug til Skjeberg er denne mer enn 15 kilometer kortere enn intercitylinjen. Fortsetter vi den rette linjen rett sydover fra Klavestad over Svinesund til Skee og videre til Gøteborg vil altså denne rette linjen bli hele 45 kilometer kortere.

Finurlig nok klarte Jernbanedirektoratet å treffe det nøyaktige tallet for nødvendig opprusting av det nåværende jernbanenettet hvis vi velger den rette linje til 17 milliarder kroner. Sarpsborg Arbeiderblad ropte ut med krigsoverskrifter forleden at den rette linjen dermed ble kr 1 milliarder kroner dyrere enn Inter-city konseptet. Når utgangspunktet er som galest blir titt resultatet som orginalest.

Nei kjære leser, nå må norske myndigheter så fort som mulig ta kontakt med sine svenske kolleger. I Strømstad og Uddevalla har svenske politikere fortalt oss at det er stor interesse for å få en ny dobbeltsporet linje langs den gamle linjen fra 1903 som endte i Skee. og som må oppgraderes til dobbeltspor sydover. Hvis man ikke snarest tenker i de baner og kommer opp med nye utredere uten prestisje som kan tenke nytt og fordomsfritt så er jeg redd for at vi i dette landet må knuse drømmen om å komme til Gøteborg i 2030. For øyeblikket er det mangt som tyder på at det ikke blir før 2050!