Asylmottaket ble avviklet i midten av desember etter rundt ett års drift. 14. februar ble eiendommen og bygningsmassen solgt fra Kolstad Utvikling AS – et selskap som den tidligere skidronningen Bente Skari og hennes mann Geir Skari står bak – til selskapet Jelsnes AS. Kolstad Utvikling AS kjøpte Kolstad fra Sykehuset Østfold for 5,6 millioner kroner 30. oktober 2015.

Jelsnes AS er et nyopprettet selskap som ble stiftet 27. januar av Øivind Kristiansen med adresse Åsveien 15 på Grålum.

Kloakken

Siden i sommer har vann og avløpssituasjonen vært uavklart ved Kolstad. I løpet av sommeren kom det fram at avløpsvannet fra kloakken kom ut på et helt annet sted enn det var oppgitt i søknaden. Da utvalgt for plan, miljø og teknikk nylig skulle ta stilling til om avløpsvannet skulle få komme ut der det faktisk renner, sendte politikerne saken tilbake til administrasjonen, da den ga dem dårlig magefølelse. De var usikre på kapasiteten på renseanlegget da det er nesten 40 år gammelt, og avløpsvannet renner ut i et beiteområde. Saken er ennå ikke avklart.

Vannet

Etter en brann ved mottaket i slutten av august oppsto det også stor usikkerhet rundt vannsituasjonen ved mottaket. Her ble det laget konkrete planer for hvordan det skulle utbedres, men dette er ikke gjennomført da Utlendingsdirektoratet sa opp avtalen med Vam som drev asylmottaket, og driften ble avviklet i midten av desember.

ASYLMOTTAKET PÅ KOLSTAD

Skidronningen Bente Skari kjøpte i slutten av september 2015 sammen med mannen Geir Skari, tidligere Kolstad sykehjem for 5,6 millioner kroner av Østfold fylkeskommune.

I begynnelsen av oktober meldte UDI at det ble etablert 180 akuttplasser for asylsøkere på Kolstad.

Fra 1. april 2016 har Kolstad vært drevet som et ordinært asylmottak.

15. desember 2016 ble det nedlagt som asylmottak. Nå er eiendommen og bygningsmassen for salg.

Vam

Vam AS driver sju asylmottak i Norge på seks ulike steder.

Daglig leder Tom Gunnar Børresen eier 50 prosent av selskapet.

Det startet i 1999 med mottakene i Hemsedal og Hov på Søndre Land. De øvrige fem kom høsten 2015.

Mottaket på Kolstad hadde på slutten 114 beboere og 8 ansatte fordelt på 6,5 årsverk.

Kolstad er nå avviklet og Vam har dermed seks asylmottak.