- Vi har nå en avtale med UDI med en varighet på tre år med opsjon på tre år til, sier Tom Gunnar Børresen som er daglig leder og styreleder for Vestfold-firmaet Vam AS.

Opptil 180 personer

- Det vil bli 120 faste plasser ved Kolstad. I tillegg kommer 30 variable plasser. UDI skal også ha opsjon på 30 plasser. Så det kan være 180 personer på Kolstad på det meste, men det vil kun skje i krisesituasjoner.

Det permanente mottaket vil være i drift etter påske. Før den tid skal det gjøres enkelte endringer ved Kolstad.

Bygger flere kjøkken

- Den største ombyggingen vil dreie seg om kjøkken, sier Børresen.

- I dag har vi et stort kjøkken på Kolstad. Når det blir permanent mottak her skal vi ha tre-fire kjøkken – altså et i hver fløy. Årsaken er at beboerne da skal lage sin egen mat. Det blir tre-fire komfyrer på hvert kjøkken, og det blir 30 personer på kjøkken.

Vil bo på Kolstad

Per i dag er det 99 personer som bor på akuttmottaket på Kolstad. Totalt 62 av disse er i en familierelasjon og 35 er enslige menn.

Det er usikkert om noen av disse skal bo videre på det permanente mottaket på Kolstad.

- UDI avgjør dette, men vi har personer som gir uttrykk for at de fortsatt vil være på Kolstad. Vi får håpe at de får muligheten til det, sier Børresen.

Sju ansatte

Skjalg Sundby, som har vært daglig leder ved Kolstad siden akuttmottaket åpnet i oktober, skal fortsette i denne stillingen.

- Det blir totalt sju ansatte ved det permanente mottaket. De ansatte vil være kvalifiserte og skal veilede beboerne opp mot det å greie seg selv. Det vil være ansatte på jobb fra klokken 08.00 om morgenen til utover ettermiddagen, sier Børresen.

Ved det permanente mottaket vil det ikke være ansatte på arbeid på kvelds- og nattetid. Men det vil være en betjent vakttelefon 24 timer i døgnet. Ansatte skal kunne stille på kort varsel.

- Ansatte skal kunne stille på kort varsel om det er behov for det, sier han.

Kolstad

  • Etter drift av akuttmottak for flyktninger siden oktober, er det nå inngått avtale med UDI om drift av permanent mottak i tre år med opsjon på tre år til.
  • Vam AS skal også drive det permanente mottak et.
  • Det skal bo et sted mellom 120 og 150 personer på mottaket. I krisesituasjoner kan dette økes til totalt 180 personer.

Tom Gunnar Børresen ser det som uproblematisk at det ikke skal være nattevakter på Kolstad.

- De som skal bo på Kolstad er oppegående og voksne mennesker som har kommet til Norge for å søke et nytt liv, sier han.

Det vil bli en egen ansatt som skal jobbe målrettet opp mot returer av beboere.

Skal på skole

Ved et akuttmottak har beboerne fått tre måltider mat hver dag og en seng å sove i. Et permanent asylmottak organiseres på en helt annen måte.

- Barna i skolepliktig alder skal ha et skoletilbud. Akkurat det vil trolig være i gang allerede fra uken, sier Børresen.

- De voksne vil få et tilbud ved voksenopplæring.

Ved Kolstad vil det også bli en egen avdeling for barna hvor det skal ansettes en person. Foruten aktiviteter for barna vil foreldrene få veiledning i det å være foreldre i Norge.