Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem har med beklagelse og tristhet lest interpellasjonen fra bystyrerepresentant Annar Hasle (KrF) til ordføreren/bystyret, der han påstår at den politiske ledelsen i Betlehem oppfordrer til terror.

Hasle bruker som kilde for sine påstander en høyreorientert israelsk kilde (Palestinian Media Watch), som er drevet av et sterkt pro-israelsk syn og som er kjent for å ha en klar politisk agenda. Etter 25 års nær kontakt med byen kjenner vi oss overhodet ikke igjen i påstandene. Tvert i mot har vi vært vitne til hvordan Israel utsetter Betlehem for undertrykking og ydmykelser og i stadig større grad setter begrensninger for palestinernes muligheter til å leve et normalt og verdig liv. Byen har levd under 53 års sammenhengende okkupasjon, og de fleste innbyggerne har aldri opplevd hva det vil si å leve i fred og frihet.

Alle som har besøkt Betlehem har lært å kjenne byen som et fredelig og vennlig sted, der den politiske ledelsen, som vi har nært samarbeid med, er opptatt av å bygge fredelige forbindelser til sine naboer, basert på gjensidig respekt. Vi beklager at Hasle lar seg bruke av politisk motiverte krefter i Israel til å stille spørsmål ved vennskapsbyavtalen. Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem er politisk og religiøst uavhengig. På denne bakgrunn har vi i media avholdt fra å delta i politiske diskusjoner om Midt-Østen. Når det derimot fremsettes påstander som på en urimelig måte søker å undergrave vennskapsforbindelsen, finner vi det riktig å si fra. Betlehem trenger vårt vennskap og vi trenger deres.