Kommunen holder økonomisk tilsyn i privateide barnehager

Sarpsborg kommune er i gang med et tilsyn ved privateide barnehager for å sikre at kommunens midler kommer barna til gode.