Formannskapet skal i sitt møte førstkommende torsdag ta stilling til en rekke nye tiltak for næringslivet i Sarpsborg. Tiltakene er samordnet med andre kommuner for å hindre uheldig konkurranse kommunene imellom.

I ble det bevilget fem millioner kroner ekstra til vedlikehold av kommunale eiendommer. På denne måten opprettholdes aktivitet i lokal byggebransje samtidig som arbeid kan utføres med skoler, barnehager og andre kommunale bygg er stengt.

Nå lanseres flere tiltak etter innspill fra næringslivsorganisasjoner i Søndre Viken. I forrige uke fortalte daglig leder Mariann Karlsen til Sarpsborg Arbeiderblad at Sarpsborg næringsforening har vært aktive i denne prosessen. Hun opplever at kommunen har lyttet til foreningens innspill til tiltak.

Lang liste med forslag

Her er forslagene formannskapet skal ta stilling til:

  • Sarpsborg kommune støtter iSarpsborg med 100.00 kroner til til arrangementer i sentrum i 2020.
  • Sarpsborg kommune støtter Sarpsborg næringsforening med 100.000 kroner til prosjekt som skal bidra til å skape et gründermiljø i Sarpsborg.
  • Sarpsborg kommune støtter iSarpsborg og Sarpsborg næringsforening med 100.000 kroner til kurs og kompetansetiltak for lokale virksomheter.
  • Sarpsborg kommune fakturer ikke gårdeiere for felleskostnader for gågata i 2020.
  • Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilby leie av torg, gågate og Kulås Amfi gratis ut 2020.

Dekker transportkostnader

Sarpsborg kommune er også innstilt på å dekke det faktiske tapet for leverandører av transporttjenester til skole- og helseformål i perioden der skolene er stengt.

Det forutsettes at fylkeskommunen refunderer 50 prosent av kostnadene. Kommunens kostnader til dette skal være innenfor en ramme på 225.000 kroner.

Berømmer samarbeidet

I en pressemelding fra Sarpsborg kommune understreker ordfører Sindre Martinsen-Evje det gode samarbeidet mellom kommunen, iSarpsborg og Sarpsborg næringsforening.

- Dette viser at også når det kommer en krise, så står vi sammen og gjør det vi kan for et hardt prøvet nærings- og kulturliv. Jeg vil også berømme kommunedirektøren og hennes stab som på rekordtid har kommet fram til en tiltakspakke som jeg har stor tro på, understreker Sindre Martinsen-Evje.