Fra sentrale helsemyndigheter er det kommet en anbefaling om at skoleelever fra 1. til 10. klasse skal teste seg før de starter opp på skolen.

– Vi har landet på at alle ansatte i barnehager og skoler og elever i skolealder skal testes, opplyser Erik Bråthen, direktør oppvekst i Sarpsborg kommune.

– Nå må vi finne gode løsninger med tanke på logistikken, det er snakk om bort i mot 14.000 tester.

Alle ansatte i barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler skal testes, i tillegg til alle elever i skolealder, fra barneskole til videregående skoler.

Kriseledelsen har tirsdag kveld jobbet for å finne gode nok løsninger for den ekstreme testaksjonen.

Helsemyndighetene anbefaler å ta testen kvelden før eller på morgenen før de går til skolen, og maks 24 timer før. Hvordan det løses i Sarpsborg er ennå ikke avgjort, men Erik Bråthen forteller at de ser på alle muligheter.

– Vi skal nå bruke kvelden på dette og lover svar ganske snart på hvordan vi løser det, sier skolesjef Erik Bråthen.

Planen er at skolene i Sarpsborg starter opp mandag 3. januar.

– I Sarpsborg vil alle elever kunne hente gratis koronatest på sin skole. Det er skolen som informerer om når testen kan hentes. Ansatte i skoler og barnehager vil få sin test og ytterligere informasjon fra arbeidsgiver, melder kommunen tirsdag kveld som og legger til at det er viktig at det testes så nært opp mot skolestart som mulig.

– Alle ansatte og elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole, samt ansatte i barnehager bør teste seg dagen før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien. Det vil ikke bli massetesting av barnehagebarn, etter anbefaling fra helsemyndighetene.