Vi har mange fysioterapeuter som gjør en viktig jobb for innbyggerne og Sarpsborg-samfunnet. De fleste av oss vil nok ha et behov for deres tjenester i løpet av livet.

I Sarpsborg kommune har vi 25 fysioterapihjemler fordelt på 28 personer, og prosentstørrelsen på de hjemlene varierer.

Og vi ser at mange har behov for fysioterapi og opptrening etter å ha vært syke, eller generell hverdagsrehabilitering. Det siste året har det blitt et ytterligere press for å få behandling.

Mennesker som har blitt alvorlig syke med koronaviruset trenger opptrening og fysikalsk hjelp. Jo raskere de kan få hjelp, desto raskere kan de komme tilbake til en normal hverdag.

Jeg har snakket med flere fysioterapeuter som har uttrykt et behov for at kommunen lyser ut flere hjemler. De ser at våre innbyggere har behov for deres tjenester.

Under budsjettbehandlingen i 2020 så foreslo Ap, SV, Sp og MDG å sette av midler til en 100 prosent hjemmel til private fysioterapeuter, og de samme partiene vedtok å sette av 460.000 kroner årlig til oppjustering av denne hjemmelen.

Ved at politikerne i posisjon vedtok dette i desember 2020, så kan vi med denne økningen behandle flere med helseutfordringer, også til de som ikke har hatt økonomiske ressurser til å betale den fulle kostnaden for den tjenesten de trenger.

Med denne økningen så styrker vi en hardt presset yrkesgruppe.

Så jeg håper med denne hjemmelen at hverdagen bli noe lettere. Jeg er veldig glad for at denne saken kom raskt opp til behandling i utvalg for velferd og folkehelse, og at vi denne gangen fikk et enstemmig vedtak i saken.

Vedtaket ble at denne hjemmelen skulle deles opp og tilbys innehavere av de tre minste avtalehjemlene, og at de tre blir oppjustert til 80 prosent.

Jeg tror det er mange som ønsker dette vedtaket velkommen.