Rødts nestleder Marie Sneve viser i et innlegg 24. april sin forakt for private bedrifter.

Frp mener utbytte fra et selskap som mottar krisehjelp fra staten, og som går til privat forbruk, ikke er akseptabelt. Men utbytte brukes for å betale skatt til staten, for å investere i annen næringsvirksomhet og for å overføre penger fra et selskap som greier seg godt til et annet som kan gå konkurs. På denne måten kan arbeidsplasser reddes. Dette ønsker Rødt å forby.

Rødt bruker enhver anledning til å rakke ned på private bedrifter, mistenkeliggjøre eiere og fremstille dem som kjeltringer. Dette til tross for at private bedrifter i 2018 sørget for 1,8 millioner arbeidsplasser, og sikrer staten inntekter til å finansiere vår velferdsmodell. Det finnes også useriøse aktører, og de skal vi gjøre det vi kan for å ta. Derfor har Frp bidratt til å ruste opp kampen, blant annet gjennom arbeidskrimsentrene som er opprettet de siste årene. Men Rødt vil at stort sett alle bedrifter skal eies av staten.

I Rødt sitt partiprogram står det: «….de store linjene i produksjonen styres av planer som har et langsiktig perspektiv. I et sosialistisk samfunn er privat eie av de viktigste produksjonsmidlene avskaffa. Både privat eie av produksjonsmidler og markeder vil kunne eksistere på mindre prioriterte områder.»

Rødt vil altså at staten skal overta eierskapet for de fleste av bedriftene som eies av privatpersoner rundt omkring i Norge. Det hadde vært interessant å vite hvilke områder og bedrifter som defineres som «mindre prioriterte områder».

Vi som har vokst opp på 1980-tallet i Norge husker godt da Rødt sin ideologi, kommunismen, ble gjennomført i europeiske land. Vi husker hvordan det fungerte i praksis med statseide bedrifter. Elendig kvalitet på varene, mangel på elementære varer og elendig produktivitet er stikkord fra øst-europeiske land og Sovjetunionen som levde med kommunisme.

Kommunismen har vært en katastrofe i ethvert land som har prøvd å innføre denne brutale ideologien, og erfaringene også fra andre land som Nord-Korea, Cuba, Venezuela og mange flere er svært dårlige. Selv Kina, som fortsatt kaller seg kommunistisk, har nå erstattet gårsdagens grå betongkommunisme med moderne markedsøkonomi. I Norge har vi Rødt, et kommunistisk parti som vil ha bort privat eierskap, rakker ned på dem som skaper arbeidsplasser og som vil at staten skal styre alt.