Det er en markant økning i antall saker med seksuelt innhold som sendes konfliktrådene. Fra 77 saker i 2015, økte antallet til 158 saker i 2016 – og 238 saker i 2017, viser tall som ble langt fram mandag.

Voldtekt, seksuelle krenkelser som omhandler barn, blotting og deling av nakenbilder på nettet utgjør hoveddelen av kategorien seksualkriminalitet.

Voldssaker er fortsatt den største sakskategorien med 1.504 saker. Dette omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente – til vold i nære relasjoner.

Også antall saker om skadeverk øker markant fra 568 saker i 2016 til 743 i 2017. Trusler og mobbing/krenkelser holdes seg stabilt på henholdsvis 728 og 342 saker.

– Konfliktrådet kan legge til rette for samtalen mellom dem som har behov for å snakke – sammen og har sagt ja til et slikt møte. Omtrent alle disse sakene handler om mennesker som har hatt – og kanskje skal ha – en relasjon til hverandre i fremtiden, sier direktør Lise Sannerud i konfliktrådet.

I alt er det registrert 7.718 saker hos de 22 konfliktrådene i løpet av 2017 – mot 7.417 året før.

Økningen på 4 prosent skyldes i hovedsak at politiet og påtale har oversendt flere saker til mekling.

Siden konfliktrådet i juli 2014 fikk ansvaret for gjennomføringen av straffereaksjonene for ungdom fra 15–18 år som har begått alvorlig kriminalitet og har et oppfølgingsbehov, har 1.025 ungdommer fått ungdomsoppfølging og 144 fått ungdomsstraff.