Økning i antall ungdomsstraffer i konfliktrådet

Konfliktrådet Øst mottok 605 saker i løpet av 2019, 19 unge lovbrytere fikk ungdomsoppfølging og én ble idømt ungdomsstraff.