7 millioner kroner i krav i Ramdahl-konkursen

Hele 49 krav er meldt i konkursen etter det tradisjonsrike firmaet Brødrene Ramdahl AS. Disse utgjør over 7 millioner kroner.