Kraftig nedgang i grensehandelen som følge av koronarestriksjoner

Av