Koronaviruset satte en stopper for bøsseaksjonen Krafttak mot kreft. Og gjorde formålet vårt viktigere enn noen gang.

Dette skulle egentlig være en eneste stor takk. En hyllest av de over 20.000 bøssebærerne som gikk fra dør til dør under årets Krafttak mot kreft. En takk til alle de som engasjerer seg frivillig for innsamlingsaksjonen, og til de som bidro til å samle inn 45 millioner kroner til kreftformer få overlever. Helt sånn blir det dessverre ikke.

Akkurat da aksjonsuken for årets Krafttak mot kreft startet i mars, spredte koronaviruset seg utover verden og Norge. Byer og bygder stengte ned, arrangementer ble avlyst, og de aller fleste av våre engasjerte bøssebærere rakk aldri å gå med bøsse. Det meste av pengene som samles inn, kommer som kontanter på bøssene. Det gjør at årets innsamlingsresultat blir en skygge av målet vårt. Kanskje når vi halvparten.

Slik måtte det naturligvis bli. Å forhindre spredning og beskytte folks helse er viktigere enn å gå med bøsser. Samtidig går det skuffende resultatet hardest utover de som trenger oss aller mest – pasientene og deres pårørende. Midlene fra årets Krafttak mot kreft øremerkes kreftformene få personer overlever. Dette er pasientgrupper som har sett få fremskritt, altfor lenge. Selv om 75 prosent av nordmenn overlever sin kreftsykdom, er det noen kreftformer som de fleste pasientene dør av. Et eksempel er den mest alvorlige formen for hjernekreft, som under fem prosent overlever. Denne kreftformen, og flere andre, fortjener fortsatt et stort løft.

Det er et hav av mennesker som fortjener takk. En stor takk til deg som rakk å gå med bøsse eller hadde tenkt å gjøre det. Takk til deg som skulle selge vafler, arrangere løp, konsert eller russerevy til inntekt for disse pasientene. Vit at vi setter stor pris på den frivillige innsatsen dere har lagt ned. Alt lå til rette for at vi skulle oppnå et fantastisk resultat, fordi det skal ikke stå på engasjementet i Sarpsborg og omegn. Til tross for at mange planer måtte avlyses, er det blitt samlet inn over 20 millioner kroner på landsbasis så langt. Mye takket være at dere kastet dere rundt og samlet inn penger digitalt når bøssene måtte pakkes bort. Det er vi veldig takknemlige for. Tusen takk.

Kreft tar ikke pause i krisetid. Det gjør heller ikke vi. Med koronakrisen som et nytt hinder i veien, er vårt formål viktigere enn noen gang. Pasientene som har en kreftform som få overlever trenger oss som aldri før. Hvis du ikke har støttet årets Krafttak mot kreft, er det heldigvis ikke for sent. Vi ønsker fortsatt at flere skal overleve – uavhengig av hvilken kreftform de får. Sammen kan vi løfte innsamlingsresultatet, og på den måten bevilge en større pott med sårt tiltrengte midler til viktige forskningsprosjekter og gode omsorgstilbud. Du kan gi din støtte via krafttakmotkreft.no eller Vipps til 2277. Vi lover å forvalte pengene godt.

Tusen takk for at du bryr deg om kreftsaken. Sammen skaper vi håp.