Tente lys for kreftrammede barn

I Norge er kreft den vanligste dødsårsaken blant barn. Elevene ved St. Olav videregående skole er blant dem som har engasjert seg i barnekreftsaken.