Krevende med mye smitte på institusjoner: – Frykter at vi ikke skal ha nok ansatte til å ta oss av pasientene