Krever at kompensasjonsordningen for kulturarbeidere forlenges

- Det er en veldig uklar situasjon som det må navigeres i for kulturarbeiderne. Det er livsgrunnlaget deres det er snakk om, og derfor må også kompensasjonsordningen forlenges.