Årets trygdeoppgjør er, sammen med oppgjøret i arbeidslivet, flyttet fra våren til høsten på grunn av koronasituasjonen. Nå er det etter megling oppnådd enighet for frontfagene. Partene i arbeidslivet ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent.

En må anta at rammen for frontfagene, er en ramme etterfølgende oppgjør må forholde seg til. En ramme på 1,7 prosent vil ifølge beregninger være noe høyere enn beregnet prisstigning.

Hvis regjeringen behandler de trygdede på samme måte som de har gjort tidligere i sin regjeringstid, vil årets oppgjør stille seg i rekken av år der trygdede får redusert sin kjøpekraft.

Pensjonistene har i en rekke år merket at prisøkningen har vært større enn tillegget som regjeringen har gitt pensjonister. Dette har gitt trygdede en redusert kjøpekraft, bortsett fra en mikroskopisk økning i 2019. Da økte kjøpekraften med magre 0,2 prosent, mens de yrkesaktive fikk en økning på 1,2 prosent.

Pensjonistforbundet Østfold krever at høstens trygdeoppgjør skal gi pensjonister økt kjøpekraft! En viktig forutsetning for et velfungerende og ansvarlig arbeidsliv er samarbeidet og forhandlingene mellom partene. Denne erfaringen bør videreføres slik at pensjonistenes organisasjoner gis forhandlingsrett med staten om trygdeoppgjøret.

Pensjonistforbundet har en unik innsikt i de eldres behov, levekår og livssituasjon. En kunnskap som vil være viktig for framtidas trygdeoppgjør.