Selv om antall motortyverier har gått betydelig ned i Sarpsborg i løpet av de siste årene, frykter politiet likevel at båtmotorbandene er tilbake for å gjennomføre en rekke tyverier i båthavner i Østfold.

– Pass ekstra på båtmotoren

– Vi har vært veldig forskånet de siste årene mot mobile vinningskriminelle i Sarpsborg, men vi oppfordrer likevel båtfolk til å passe ekstra på båtmotoren sin i tiden framover, forteller politibetjent Morten Wold ved Sarpsborg politistasjon til Sarpsborg Arbeiderblad.

Vi vet det har kommet en liga til Østlandet.

Morten Wold, politibetjent ved Sarpsborg politistasjon

 

Februar og mars er høysesong for grovt tyveri av båtmotorer, som oftest utføres av profesjonelle utenlandske kriminelle bander. Nå frykter politiet at mobile vinningskriminelle igjen er tilbake på Østlandet for å stjele båtmotorer.

– Spesielt i Fredrikstad og Moss har det vært en rekke tilfeller, hvor bander har tatt seg til rette, og stjålet båtmotorer. I Sarpsborg har vi registrert svært få tyverier fra båter de siste årene, og vi ønsker nå å komme med en påminnelse om at folk tenker over hvor de plasserer båtmotoren, sier Wold.

– Et annet alternativ er å plassere den innendørs, tilføyer han.

Vil hindre tyverier

For noen år siden etablerte Østfold politidistrikt en spesialgruppe som skulle jobbe mot utenlandske kriminelle bander som reiser rundt på tyveritokt i landet.

– Politiet ønsker i tiden framover å jobbe mot mobile vinningskriminelle for å forebygge og forhindre at tyverier blir gjennomført i Østfold, sier Morten Wold.

– Vi vet det har kommet en ny liga til Østlandet, uten at jeg kan gå nærmere inn på dette, tilføyer politbetjenten overfor avisen.

Derfor vil han minne om at publikum bør ha lav terskel for å ringe politiet dersom de oppdager aktivitet de reagerer på.

– Det er vanlig modus at mobile vinningskriminelle rekognoserer på dagtid/kveldstid først, for så å slå til og utføre selve tyveriet i løpet av natten. Politiet vil prioritere slike meldinger, all den tid vi har ledig kapasitet, understreker Wold.

Samarbeid med marinaene

I 2014 gikk politiet offensivt ut og delte ut advarsler til båteiere og drivere av de ulike marinaene i Sarpsborg. Advarselen resulterte i et godt samarbeid da det gjaldt vakthold og ikke minst da det gjaldt bevisstgjøring hos båteierne, om hva de bør gjøre for å redusere oddsen for at tyvene velger seg ut nettopp deres båt.

 

Morten Wold håper båteiere kan få til et liggende samarbeid også i år.

– Det kan være lurt å samarbeide med marinaen, særlig når det gjelder vakthold, påpeker han.

GPS-sporing

Wold sier videre at båten kan sikres bedre ved hjelp av GPS-sporing.

– Da trenger du en sporingsenhet. Båteieren kan da følge posisjonen om hvor båtmotoren befinner seg til enhver tid via telefon. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer info, avslutter politibetjent Morten Wold overfor Sarpsborg Arbeiderblad.