Gå til sidens hovedinnhold

Politidirektoratet vil ha hovedsetet i Øst til Grålum

Artikkelen er over 5 år gammel

Politidirektoratet har lagt fram forslag til hovedseter i de nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. Direktoratet foreslår å legge hovedsetet i det nye Øst politidistrikt til Grålum. Forslaget er på høring fram til 17. november.

Viktig høringsrunde

Høringsgrunnlaget er sendt ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene i politiet, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene.

- Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Når høringsfristen er over i midten av november, vil Politidirektoratet behandle alle høringsinnspillene og beslutte hovedsetene. Målet er at de endelige beslutningene foreligger så tidlig som mulig i desember.

Hasseldal er ikke overrrasket

Øst politidistrikt vil bestå av det som i dag er politidistriktene Romerike, Follo og Østfold. Ifølge politiforum.no får det nye politidistriktet en befolkning på 693.793 innbyggere.

Alternativene for nye hovedseter har vært Ski, Lillestrøm og Sarpsborg. Politimester Steven Hasseldal i Østfold politidistrikt sier at det ikke var veldig overraskende for ham at valget falt på Østfold.

- Vi har hele tiden ment at Østfold er det beste alternativet av disse tre, både når det gjelder kostnader og det sikkerhetsmessige, sier Hasseldal til Sarpsborg Arbeiderblad.

Likevel tør han ikke slippe jubelen løs før det blir en endelig avklaring på lokaliseringsspørsmålet.

Politidirektoratet har lagt følgende områder til grunn for vurderingen:

  • Kommunikasjonsmessig beliggenhet
  • Gjennomføringskostnader
  • Politihusenes/operasjonssentralenes egnethet
  • Egnethet for samlokalisering
  • Rekrutteringsgrunnlag
  • Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører
  • Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører

Basert på disse forholdene, oppsummerer Politidirektoratet i sitt høringsgrunnlag at Sarpsborg er best egnet som administrasjonssted i nye Øst politidistrikt. Det poengteres at byens største fortrinn er vurderingene av politihusenes/operasjonssentralenes egnethet og gjennomføringskostnadene. Sarpsborg kommer også bedre ut enn Ski og Lillestrøm når det gjelder hensyn til lokaliseringspolitikken.

Operasjonssentralen får plass på Grålum

- Den største endringen med et hovedsete i Østfold blir å etablere den nye operasjonssentralen for hele Øst politidistrikt, men dette får vi til i eksisterende areal på Grålum, sier Steven Hasseldal til Sarpsborg Arbeiderblad.

Han presiserer at det er for tidlig å si noe om hvor mange ekstra arbeidsplasser et hovedsete for Øst politidistrikt vil bety for Sarpsborg.

- Valg av hovedsete vil i liten grad påvirke polititjenesten ovenfor befolkningen direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelser for å levere gode polititjenester der folk er, uttaler Frede Hermansen.

Du kan lese hele høringsgrunnlaget på politi.no.

Kommentarer til denne saken