Koronakrisa fører til lavere økonomisk vekst, mindre produksjon, redusert forbruk og færre flyreiser. Det kan være positivt for verdens klima på kort sikt. Men at aksjemarkedet krasjer skaper også store utfordringer for samfunnet. Samtidig som koronakrisa krever raske tiltak, må vi tenke hva som tjener verdens klima og norsk økonomi langsiktig.

Med ustabil oljepris og børsene i rødt, trenger vi et krafttak for å få norsk økonomi tilbake på rett kjøl. I tidligere finanskriser har politikerne stimulert fossilindustrien for å hjelpe økonomien.

Klima- og miljømål blir lett glemt og utfasingen av kull, olje og gass utsatt når man skal forsøke å styrke landenes økonomi etter ei krise. Det så vi etter finanskrisa i 2008. Men vi har ikke råd til feilrettet eller manglende handling i den nåværende klimakrisa, verken av hensyn til arbeidsplasser eller klima.

For ikke å ta oss enda dypere inn i klimakrisa, må krisehjelpen fra regjeringa fremme grønne investeringer. Ikke flere motorveier, oljesubsidier eller utvidelser av flyplasser, men i stedet en kraftigere og langsiktig satsing på offshore vindkraft, annen fornybar energi, energisparingstiltak, grønn landbasert industri og infrastruktur som høyhastighetstog og flere togavganger rundt de store byene.

Det er helt avgjørende hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer og skape trygge jobber.