– Når jeg tegner har jeg mulighet til å tape meg selv

Tegneren Martin Schreiner (33) fylte Stikkastua på Soli Brug med folk da utstillingen «Nordiske allianser» åpnet lørdag. Kunstneren fra Fredrikstad var eneste lokale innslag i utstillingen som hadde bilder signert Håkon Bleken som det store trekkplaster.