10-årsjubileum for Novemberutstillingen

Når Novemberutstillingen åpner i A-porten kunsthus lørdag 2. november, er det den tiende gangen utstillingen holdes.