Gå til sidens hovedinnhold

Her kan det komme flere tusen kvadratmeter med bibliotek

Artikkelen er over 4 år gammel

Kommunen har alle muligheter til å bygge et bibliotek som rommer nok kvadratmeter, hvis man satser videre på dagens beliggenhet.

Tirsdagens møte i Utvalg for kultur og oppvekst startet med en orientering rundt en mulighetsstudie for et nytt bibliotek, lagt fram av Karoline Bergdal fra BAS arkitekter. Mulighetsstudien viser blant annet at det er rom for å lage et bibliotek på opp mot 4.000 kvadratmeter, ved å benytte seg av tomten ned mot Glenghuset, på parkeringsplassen utenfor biblioteket og tomten mellom Glenghuset og Frikirken.

 

Mange muligheter

Og ikke minst er det rom for en rekke forskjellige løsninger og flere byggetrinn, hvis det er formålstjenlig.

– Det er mulig å gjøre dette på 100 forskjellige måter, så det vi presenterer i dag er bare eksempler. Men mulighetsstudien viser at det er mulig å bygge så stort som det har vært anbefalt, sier arkitekt Karoline Bergdal ved BAS arkitekter.

Det er også avgjørende for hvordan dette kan planlegges, at vi får kontroll over Glengtomta.

Eiendomutvikler i Sarpsborg kommune, Henrik Høst.

 

Under prosjekteringen av et tenkt nytt bibliotek på torget planla man opp mot 3.000 kvadratmeter. Forskjellige alternativer fra Bergdal under orienteringen tirsdag, viser at det er rom for cirka 4.000 kvadratmeter hvis man velger å bygge ut det eksisterende biblioteket i stedet.

– Man ønsker størst bygningsutnyttelse på tomten der det i dag er parkeringsplass, da tenker vi også høyde i forhold til gesimsen på Festiviteten, sier Bergdal.

Glengtomta viktig

Eiendomsutvikler i kommunen, Henrik Høst, opplyste også at Frikirken ønsker å forbli i eget bygg og at de ikke ser for seg andre lokaler. Betongbygg, som er eier av Glenghuset, ser derimot for seg at de kan selge Glenghuset med tomt.

– Det er også avgjørende for hvordan dette kan planlegges, at vi får kontroll over Glengtomta. Men studien viser at det er potensial til å bygge et tilstrekkelig stort bygg, med høy utnyttelse av parkeringsplassen, og da Glengtomta med ytterligere potensial, sier han.

 

Under planleggingen av et nytt bibliotek trekkes det blant annet fram at et moderne bibliotek skal fremme opplysning, utdannelse og kulturell aktivitet, men at det er vanskelig å vite hvor stort bibliotek det er behov for i framtiden.

- Hvor mye vil det koste?

– Framtiden er interessant og vi skulle gjerne hatt en krystallkule å se inn i nå. Jeg synes folk stort sett sitter hjemme og leser bøker og tidsskrifter på nett. Hvordan vil et behov for bibliotek bli? Og hva vil de forskjellige løsningene koste? Det burde være mulig å bygge 5.000 kvadratmeter, men at vi kanskje begynner med 1.500, sier Stein Erik Westlie (Frp).

– Saken til høsten vil si mer om hva vi kan få til på de forskjellige tomtene og hva det eventuelt vil koste. Det skal dere politikerne avgjøre og diskutere videre, sier Høst.

Sarpsborg bibliotek

Bygget som eksisterer i dag sto ferdig i 1943, og er tegnet av Ove Bang.

Sarpsborg bibliotek er på cirka 800 kvadratmeter.

Tirsdagens orientering rundt underveismeldingen/mulighetsstudien, gjort av BAS arkitekter, viser at det er rom for å lage et bibliotek på opp mot 4000 kvadratmeter.

Det er muligheter for å bygge ned mot Glenghuset, på parkeringsplassen utenfor biblioteket og mellom Glenghuset og Frikirken.

Høyden på et eventuelt nytt bibliotek vurderes å ikke ligge høyere enn gesimsen til Festiviteten.

En tidlig vurdering er å få ny hovedinngang på hjørnet av Sandesundveien/Korsgata.

 

Kommentarer til denne saken