I forrige budsjett ble det satt av 11, 84 millioner kroner.

– For oss er det veldig positiv vilje til å få til et nytt bibliotek, og da er det også viktig å vise at vi prioriterer det også, sier Therese Thorbjørnsen i Arbeiderpartiet, med Kristine Gustavsen i Sosialistisk venstreparti og Arild Smaaberg i Senterpartiet. Sammen med biblioteksjef Anette Kure, er de meget optimistiske med å nå få til en prosess som ender med nytt bibliotek.

Et av de eldste i landet

30. mai skal BAS arkitekter presentere mulighetsstudien i Utvalg for kultur og oppvekst. Studien viser at det er mulig å bygge ut det nåværende biblioteket ned mot Glenghuset, og eventuelt innlemme det i et nytt bibliotek. Og/eller at man bygger ut mot bibliotekets parkeringsplass.

– Studien viser at det er mulig å bygge ut i flere retninger og at vi nå er nærmere et nytt bibliotek enn noensinne. Fylkeskonservatoren har også vært med hele veien, og er veldig positiv til dette, ikke minst med tanke på at vi da kan bevare dagens bibliotekbygg, sier Thorbjørnsen.

– Det nåværende biblioteket i Sarpsborg er at av de eldste i landet til dette bruket, og huset fungerer fortsatt veldig bra, men det har for få kvadratmeter, legger Kure til.

Dagens bygg er på 800 kvadratmeter. Da man estimerte hvor stort et nytt bibliotek burde være, den gang man så for seg at det kunne ligge på Torvet, kom man opp i 3.500 kvadrater.

– Foreløpig er det vanskelig å si noe om verken antall kvadratmeter eller kostnader på et nytt bibliotek, men vi snakker om et signalbygg, sier Thorbjørnsen.

- Internett er oppskrytt

Biblioteksjef Anette Kure ser ikke så mange utfordringer for biblioteket i 2017 og i tiden framover. Derimot ser hun en rekke muligheter.

– Internett er oppskrytt. Folk bruker ikke biblioteket mindre på grunn av det. Landets biblioteker er blant de mest brukte kulturinstitusjonene. I fjor hadde vi 148.000 besøkende på bibliotekene bare i Sarpsborg, og rundt 100.000 benyttet seg av hovedbiblioteket i sentrum, sier hun, men ser at de kan gjøre ting bedre og annerledes, hvis plassen blir større.

 

– Blant annet har vi et dårlig tilbud til ungdom. Vi har en stor videregående skole rett ved siden av her, og vi trenger mer plass. Det handler om at biblioteket kan være et sted ungdommen kan være, ha leseplasser, muligheter til å spille, låne bøker, flørte, eller HV adet måtte være. Biblioteket kan bli en fin samlingsplass også for ungdommen. Dessuten ønsker vi å legge til rette for en offentlig og bred debatt, det er også en av våre utfordringer. I dagens samfunn med så mye informasjon, men også med algoritmer som begrenser hva du faktisk får opp av informasjon, blant annet i Facebook-feeden din, så ønsker vi å motvirke ensretting og korttenkthet. Det er mye morsomt et nytt bibliotek kan huse, så lenge vi får større plass, sier hun.

Glenghuset kan innlemmes

Når det gjelder bruk av Glenghuset i forbindelse med et nytt bibliotek, så eies det i dag av Betongbygg, som har signalisert at de kan se for seg et salg til Sarpsborg kommune.

– Selv om det er tidlig i prosessen, så er det ingen grunn til at Glenghuset ikke kan bestå. Vi ser vel heller for oss at vi kan dele på det bestående huset, og heller innlemme det i et nytt bibliotekbygg, sier Thorbjørnsen.

– Uansett så er det viktig at befolkningen i Sarpsborg har et moderne og større bibliotek, sier Gustavsen.

I underveismeldingen angående mulighetsstudien for et nytt bibliotek står det også at «Den sentrale beliggenheten gjør at man kan benytte kollektivtransport til biblioteket. Det relativt flate området fra bussholdeplassen, torget og til biblioteket gjør at det er relativt enkelt for mennesker med nedsatt funksjonsevne å forflytte seg».