Gå til sidens hovedinnhold

Endelig blir det nytt bibliotek

Artikkelen er over 3 år gammel

Prosessen har vært årelang, men nå kan man endelig slå fast at det blir et nytt bibliotek, i tilkytning til det gamle.

- Nå stopper vi ikke før spaden er i jorda og snoren er klippet, sier Thorbjørnsen, i forkant av kulturutvalgsmøtet 13. mars, hvor oppstartsnotatet for nytt bibliotek står på timeplanen.

- Da setter vi i gang saken og det neste vi skal gjøre etter det er å snakke med folk i Sarpsborg om hva slags bibliotek de vil ha. Blant annet skal vi arrangere folkemøter for å finne ut hva som er drømmebiblioteket til sarpingene. Det er viktig for oss at når biblioteket står klart, forhåpentligvis innen utgangen av 2022, så skal sarpingene kjenne igjen bygget. Folk skal bli involvert i prosessen. Dette er en sak som engasjerer, og noe vi har jobbet så lenge for, og endelig kan vi begynne på sisteetappen, sier hun.

Store ambisjoner

Også biblioteksjef Anette Kure er begeistret over at det nå synes klart at det blir et nytt bibliotek, tilknyttet det gamle, i løpet av noen få år.

- Endelig! Jeg har hatt troen på dette helt siden jeg kom hit for fire og et halvt år siden. Man ser over hele landet at det bygges nye bibliotek for å styrke bysentrum og byidentitet blant annet. Jeg gleder meg til å lage et av norges beste bibliotekstjenester. Jeg har som ambisjon at dette biblioteket skal snakkes om i bibliotekskretser. Det kommer til å stå klart kort tid etter at Norges største folkebibliotek, Det Deichmanske bibliotek i Oslo, er ferdig bygget, og det passer bra. Når vi er på topp ti blant de største byene i landet, så må vi også ha et topp ti-bibliotek, sier Kure, som også mener at et bibliotek er viktig for folkehelsen.

- Det er viktig for å ha det bra, at man både leser og møter andre mennesker. Norske folkebibliotek er de best besøkte institusjonene i landet og det er ingen tvil om at dette er en tjeneste som folk vil ha. Når vi får mer plass her så vil også bruken eksplodere, som den blant annet gjorde i Bodø. De har cirka 50.000 innbyggere og cirka 450.000 årlige besøkende til sitt nye bibliotek, mens vi har cirka 160.000 besøk, sier Kure, som ser for seg en lang rekke aktiviteter og arrangementer når et nytt bibliotek står klart.

Cirka 200 millioner

I det videre arbeidet med biblioteket vil man følge mulighetsstudien som ble behandlet i oktober i fjor. Mulighetsstudien anbefaler en utbygging på cirka 4.000 kvadratmeter i kvartal 254, hvor Sarpsborg hovedbibliotek og Glenghuset ligger i dag. Også Frikirken ligger i det kvartalet, men den vil ikke bli direkte berørt av byggingen.

Dagens bibliotek blir også i stor grad bevart som det er, med tilbygg ut mot parkeringsplassen og ned mot Glenghuset.

I oppstartnotatet mener rådmannen at det «bør legges til grunn en økonomisk ramme for nybygg på 150 millioner, noe som forventes å kunne gi et areal på mellom 3.000 og 4.000 kvadratmeter. Det må påregnes ytterligere 50 millioner kroner til rehabilitering av eksisterende biblioteklokaler og Glenghuset».

Bystyret har vedtatt at et forprosjekt med tegninger og økonomiske vurderinger skal foreligge våren 2019.

Nytt bibliotek

Therese Thorbjørnsen ser for seg en slik tidslinje i forbindelse med bygging av nytt bibliotek:

2018: Starte regulering av området, der Sarpsborg hovedbibliotek ligger i dag. Arrangere folkemøter og involvere Sarpsborgs befolkning rundt prosessen om hva slags bibliotek de ønsker. I tillegg starter avklaringer rundt hvilke andre institusjoner og bedrifter som kan være aktuelle i det samme bygget.

2019: Videre planlegging, få på plass tegninger og gjøre klart til å fatte vedtak om det nye bibliotekt høsten 2019, samt utarbeide en budsjettplan.

2020: Legge opp til en enterprisemodell, som gjør at bygging kan starte raskt etter at vedtaket blir tatt.

2020-2021: Selve byggeprosessen startes, med en antagelig byggetid på cirka halvannet til to år.

Et hårete mål er at biblioteket står klart i løpet av 2022.

 

Kommentarer til denne saken