Gå til sidens hovedinnhold

Ekornes ny styreleder i Norges museumsforbund

Artikkelen er over 4 år gammel

Østfoldmuseene markerte seg under Museumsforbundets nasjonale årsmøte da Gunn Mona Ekornes, direktør i Østfoldmuseene, ble valgt til ny styreleder i Norges Museumsforbund. Borgarsyssel Museum mottok også pris for årets beste formidlingsidé.

Prisen fikk de for undervisningsopplegget «Borgcraft», som alle fjerdeklassinger i Sarpsborg deltar igjennom den kulturelle skolesekken. I dette opplegget får barna møte autentiske spor av den gamle middelalderbyen Borg. Deretter utfordres de til bygge opp igjen den forsvunne byen – inne i en spesialdesignet middelalderverden i det digitale spillet Minecraft.

Bidragene til Idétorget ble vurdert ut fra følgende kriterier: 1. Ideen må være et nytt tiltak innen formidlinga ved museet 2. Ideen kan gjerne ta i bruk nye formidlingsmetoder 3. Ideen bør vekke ny interesse blant publikum, og gjerne være retta mot nye publikumsgrupper 4. Ideen bør kunne gjennomføres mer enn en gang og ha overføringsverdi til andre formidlingsopplegg.

Gunn Mona Ekornes valgt som ny styreleder på årsmøtet i Norges museumsforbund i Fredrikstad 30. mars. Temaet for årsmøtet var «likeverd».

Omkring 260 deltakere fra landets museer og kulturinstitusjoner deltok i ulike debatter omkring temaer som museenes autonomi, inkludering av utsatte grupper, mangfold og utvikling. Blant bidragsyterne var både fagfolk fra norske og nordiske museer, samt forskere fra universitetsmiljøet og norske politikere. Årets museum ble også kåret under samlingen og prisen for 2017 gikk til Nordnorsk Kunstmuseum.

Kommentarer til denne saken