Stort salg for havnefestivalen

Den store havnefestivalen i Skjebergkilen marina holdes 7. til 9. juni. Allerede har de solgt 1500 billetter.