Diorama satser på danseundervisning

Med nye øvingslokaler står Diorama klare for å tilby danseundervisning fra høsten.