Lokal fotograf til DOK-festivalen

Champions League-kamp Malmˆ FF-Paris Saint-Germain 0-5. PSGs  Lucas Moura scorer lagets femte mÂl p Malm¯-keeper Johan Wiland. Fra v: Pa Konate, Franz Brorsson, Rasmus Bengtsson, Jo Inge Berget, Oscar Lewicki, Moura og Zlatan Ibrahimovic.  FOTO: BJÿRN S. DELEBEKK,VG.Pa Konate,

Champions League-kamp Malmˆ FF-Paris Saint-Germain 0-5. PSGs Lucas Moura scorer lagets femte mÂl p Malm¯-keeper Johan Wiland. Fra v: Pa Konate, Franz Brorsson, Rasmus Bengtsson, Jo Inge Berget, Oscar Lewicki, Moura og Zlatan Ibrahimovic. FOTO: BJÿRN S. DELEBEKK,VG.Pa Konate, Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bjørn Steinar Delebekk var bare guttungen da han som 14-åring kom inn i SAs redaksjon for første gang. I helgen stiller han ut bilder under årets utgave av DOK-festivalen i Fredrikstad.

DEL

For fem­te gang ar­ran­ge­res DOK-fes­ti­va­len i Fred­rik­stad. På dis­se få åre­ne har fes­ti­va­len ruk­ket å bli en an­er­kjent skan­di­na­visk fes­ti­val, der fo­to­jour­na­lis­tikk og do­ku­men­tar­fo­to­gra­fi­er er ho­ved­fo­ku­set.

DOK17 va­rer to­talt i to uker og ar­ran­ge­res på Fis­ke­tor­get i Fred­rik­stad.

Skje­berg-man­nen og sports­fo­to­gra­fen Bjørn Stei­nar De­le­bekk har egen ut­stil­ling på Hyd­ro­gen­fa­brik­ken i nevn­te by. Ar­ran­gø­re­ne er for­nøyd med at det er en lo­kal fo­to­graf med i år.

– Bjørn Stei­nar star­tet på pres­se­fo­to­graf­ut­dan­nelsen som ti­de­nes yng­ste, da var han 17 år. 30 år se­ne­re har han dek­ket el­le­ve OL, sju fot­ball-VM og sju fot­ball-EM. I til­legg har han fulgt norsk topp­fot­ball gjen­nom hele 90-tal­let og fram til i dag. Det er mye id­retts­his­to­rie i bil­de­ne hans, opp­ly­ser ar­ran­gø­ren.

De­le­bekk har vært fo­to­graf i Sarps­borg Arbeiderblad, Dagbladet og har job­bet i VG si­den 1991.

I lø­pet av fes­ti­va­len vi­ser De­le­bekk fram man­ge av sine blink­skudd fra kar­rie­ren på Hyd­ro­gen­fa­brik­ken.

Artikkeltags