– Nervene ble min forbannelse, men fikk meg også tilbake på scenen igjen

I februar 2002 startet Vigdis og Frank Wisurs Eva Cassidy-eventyr på Glenghuset i Sarpsborg. Deres tolkninger av den anerkjente amerikanske sangeren høstet lovord langt utenfor Norges grenser. Fredag stod Vigdis og Frank igjen på Glengs scene og sang Cassidy.