Veterankorpset tar imot Brigademusikken

Av

Sarpsborg Veterankorps tar med seg Oslo brigademusikk til Greåker musikkhus 3. november.