Vil skape historisk bypatriotisme

Lørdag 28. september tar Knut-Erik Rønne for seg Sarpsborg i byvandringen «Byen min». Der forteller han mer eller mindre fantasifulle historier om Sarpsborg, blant annet med håp om å skape større bypatriotisme.