– For meg er det ikke så viktig hva foreningen heter, bare man får spille og har et godt tilbud

På landsbasis er trenden at korpsinteressen øker, men i Sarpsborg har man fått ti færre korpsmedlemmer de siste to årene. Geir Lorentzen, leder i Sarpsborg janitsjarkorps, ser for seg at færre korps og heller større enheter med mer ressurser kan være løsningen.