Kurdisk tusenårsinitiativ

VIL VÆRE MED: Den kurdiske kulturforening i Østfold ønsker å være med på tusenårsfeiringen, og foreslår blant annet å hente en kurdisk kulturgruppe til Sarpsborg i 2016. Fra venstre: Qader Azizbegi, Fawzya Sohailifar og Mina Haji Ahmedi. (Foto: Marie Strand Lien)

VIL VÆRE MED: Den kurdiske kulturforening i Østfold ønsker å være med på tusenårsfeiringen, og foreslår blant annet å hente en kurdisk kulturgruppe til Sarpsborg i 2016. Fra venstre: Qader Azizbegi, Fawzya Sohailifar og Mina Haji Ahmedi. (Foto: Marie Strand Lien)

Artikkelen er over 5 år gammel

Innvandrere må involveres i tusenårsjubileet, mener kurdere. DEBATT: Hvordan mener du byens kulturelle mangfold kan gjenspeiles i festen?

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det mener Fawzya Sohailifar, Mina Haji Ahmedi og Qader Azizbegi i Den kurdiske kulturforening i Østfold.

200 medlemmer

Mange kurdere har bosatt seg i Sarpsborg og resten av Østfold. Deres kulturforening har rundt 200 medlemmer.

Og at Sarpsborg har tusenårsjubileum i 2016 har ikke gått kulturforeningen hus forbi.

Innvandrerforeningen ønsker å være med på å sette et mangfoldspreg på feiringen.

Vil være aktive

– Vi har lyst til å være aktive i kulturdelen av jubileet. Sarpsborg er en gammel by med mye historie, men det er også viktig at vi får med byens nyere historie også, sier Azizbegi, tidligere bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet.

Byens nyere historie inkluderer altså et mangfoldig og fargerikt Sarpsborg. Men representanter for det mangfoldige Sarpsborg har frem til nå vært dårlig representert i gruppen som planlegger tusenårsfeiringen - ingen av representantene i den første jubileumskomiteen eller i fokusgruppene har hatt minoritetsbakgrunn.

– Vi har kanskje blitt litt glemt? undrer Azizbegi.

Kurdiske gjester

De kurdiske østfoldingene trekker integrering frem som hovedårsak til at de ønsker å involveres i tusenårsfeiringen.

– Kultur er en viktig del av samfunnet. Gjennom kulturelle arrangementer får man muligheten til å bli bedre kjent med andre mennesker, sier Azizbegi.

– Vi ønsker å vise frem vår kultur gjennom tusenårsfeiringen og på den måten hjelpe integreringen. Vi har begynt å snakke om hvordan vi kan bidra og en kurdisk kulturgruppe er for eksempel noe vi kunne tenke oss å hente hit til 2016 , forteller Sohailifar.

Kurdere er flinke til å feire, ifølge de tre. I tillegg til å arrangere kurdisk nyttårsfeiring i Sarpsborg, er kulturforeningen for eksempel med på Smaalensmarken, 1. mai og 8. mai-markeringer.

Vil inspirere innvandrere

Foreningen er heller ikke kun kurdisk. Ifølge de tre representantene er de en internasjonal forening.

– Vi har mange folkeslag med oss, ler Fawzya.

Representantene for den kurdiske kulturforeningen håper at de gjennom sitt tusenårsengasjement kan inspirere andre innvandrergrupper i Sarpsborg til å bidra under jubileumsferingen.

– Vi samarbeider gjerne med andre minoritetsforeninger og norske foreninger slik at vi kan bli kjent med hverandre og hverandres kultur.

Nå håper den kurdiske foreningen at deres ønske om å bidra blir godt mottatt av tusenårssjefen.

– Vi vil ta kontakt med Sarpsborg kommune og håper de tar i mot tilbudet vårt, sier Qader Azizbegi.

Artikkeltags