Terje Forsberg mottok onsdag formiddag Østfoldprisen, iført Kautokeino-drakt. Sarpingen med samisk opprinnelse er den 11. mottakeren av prisen, og den første fra Sarpsborg.

Se Forsbergs sterke takketale i vinduet over!

- Forsberg er bosatt i Sarpsborg, men har sitt engasjement og virke i hele landet, og også utenfor landets grenser, sa juryleder og fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes under utdelingen.

En mann med stort hjerte

Bjerknes beskrev prisvinneren som en mann med et stort hjerte og en inspirator for de som ofte blir omtalt som de svake i samfunnet. Forsberg opplevde en barndom preget av familievold, omsorgssvikt og både fysisk og psykisk mobbing.

I dag er han forfatter og foredragsholder med sin egen livshistorie som utgangspunkt.

- Han er selv et eksempel på at det ikke er for sent å få en ny start, sa Bjerknes.

- Er dette virkelig sant?

Forsberg takket for prisen fra talerstolen i fylkestinget etter en lunsj, der Kai Robert Johansen underholdt med sin trompet.

- Da jeg våknet til morgenen i dag, tenkte jeg: Er dette virkelig sant? Jeg sa til kona at jeg sikkert får en melding om at dette er en spøk, sa Forsberg.

Han takket for prisen på vegne av seg selv og alle mobbeofre i samfunnet og berømmet komiteen, som består av gruppelederne i fylkestinget, for på denne måten å sette søkelyset på mobbeproblematikken.

Sitter hele livet

Forsberg understreket også at mobbeopplevelser i barndommen sitter i hele livet, og fortalte om et sterkt møte med en eldre mann på Storbyen nylig, som takket Forsberg for hans innsats.

- I morgen når dere skal snakke om budsjett, så kan jeg si at dere kunne få ned helsebudsjettet betraktelig ved å kjempe mer mot mobbing, sa Forsberg.