– Andre museer får ofte hus flytta til seg, men Grålumstua har stått her hele tiden. Denne stua tilhørte gamle Grålum gård som brant ned. Her viser vi hvordan vi tror det så ut rundt år 1850, forteller Svein Barfelt som er aktiv i tilsynsutvalget for bygdemuseumet.

Aslaug Barfelt er også en av drivkreftene i utvalget, og opplyser om at det er ca. et par hundre som er innom Grålumstua i løpet av en sesong, og allerede første åpningsdag var flere innom og tittet på de gamle rommene og redskapene som vitner om en helt annen tid.

Redskaper fra området

– Kjøkkenet var viktigst, her lagde de mat, redskaper og tøy. Alt var hjemmelaget, det var ikke noe Jernia da akkurat. Mye av originalredskapen ble solgt på auksjoner, men naboene i bygda bevarte mye av inventaret. Så alt redskap som er her er fra området rundt, kan leder for Tune historielag Odd Jan Skruibakken fortelle om.

Skolestue fra 1800-tallet

I andre etasje på Grålumstua er det innredet en skolestue som tar for seg skolehistorien fra 1700-tallet og fram til nåtiden. Som tidligere lærer har Odd Jan Skruibakken mye å komme med når det gjelder skolestua.

– Leif Egerdal kan regnes som skolemuseumets far. Da lokale skoler i områder ble nedlagt tok han vare på skolesaker fra skolen før det ble offentlig skole, forteller han.

I skolestua kan man betrakte gamle plansjer, teste skrivepultene og, om man våger - oppsøke den gamle tannlegestolen i hjørnet. Det er til og med en utstilling over diverse saker som læreren opp gjennom tidene har måttet ta ifra elevene, slik som rulletobakk, sprettert og jojo.

– Utrolig hva ungene kan og vet

– Vi har fått tilbakemelding av en skoleklasse som har vært her om at det var veldig lærerikt for både store og små, kan Aslaug fortelle. Hun er ofte omviser for skoleklasse og barnehager på stua.

– Det virker nok helt uforståelig og helt annerledes for barn i dag. Men det er viktig å se og oppleve Norge fra en annen tid. Og det er jo ikke mer enn tre generasjoner siden heller, så det er ikke så langt tilbake, legger Odd Jan til. 

– Men det er utrolig hva ungene kan og vet. De skjønner forholdet mellom den gang og nå når de er her, avslutter Svein Barfelt.

Det er viktig å se og oppleve Norge fra en annen tid. Og det er jo ikke mer enn tre generasjoner siden heller

Odd Jan Skruibakken

Tune bygdemuseum

  • Består av Grålumstua og Arbeiderboligen.
  • Grålumstua er den eneste stua som står igjen etter at bygningene til gamle Grålum gård brant ned i 1778.
  • Gården er første gang nevt i skriftlige kilder i 1351.
  • Grålumstua rommer i dag en hverdagsbolig fra 1850-tallet i 1.etasje, og en skolestue fra 1800 til 1900-tallet i 2.etasje.
  • Arbeiderboligen ligger rett ved Grålumstua og kommer fra Sanne og Soli Brug.
  • Arbeiderboligen viser hvordan en arbeiderfamilie i Tune kan ha levd på 1800-tallet til tidlig 1900-tallet.
  • Omvisninger og drift av Tune bygdemuseum blir gjort av frivillie som engasjerer seg i Tune historielag og tilsynsutvalget ved museumet.
  • I sommer har Grålumstua åpnet hver søndag i skoleferien.