Vibrerte på Glenghuset

  Jonas Groth og Eirikur Hauksson showet for Gleng-folket i helgen.

  Artikkelen er over 3 år gammel

  Jonas Groth har klemt julesitrona tørr, og fant dermed ut at han ville rocke julen inn med Eirikur Hauksson i år.

  DEL

  – Den­ne julesitrona har vi klemt en god del gan­ger nå, den har blitt vel­dig tørr, nå vil­le jeg gjø­re noe an­net, for­tel­ler Jo­nas Groth til Sarps­borg Arbeiderblad, da vi mø­ter han back­sta­ge i Gleng­hu­set fre­dag kveld.

  Årets julebordshow som i år går under navnet «Good Vibrations» hadde premiere i Glenghuset i helgen.

  Ro­cker ju­len inn

  Gode vibrasjoner: Eirikur Hauksson (t.h.) og Jonas Groth (i bakgrunnen) tok med seg gode venner for å rocke julen inn da årets julebordshow gikk av stabelen med brask og bram i Glenghuset fredag kveld.

  Gode vibrasjoner: Eirikur Hauksson (t.h.) og Jonas Groth (i bakgrunnen) tok med seg gode venner for å rocke julen inn da årets julebordshow gikk av stabelen med brask og bram i Glenghuset fredag kveld. Foto:

  – Da Gleng ring­te til meg tid­lig i høst og spur­te meg om jeg vil­le dra i gang noe til jul, så øns­ket jeg å gjø­re noe helt an­net enn hva jeg har pleid. Jeg vil­le spil­le og syn­ge noe jeg had­de vir­ke­lig lyst til, un­der­stre­ker han.

  Og det var nett­opp det Groth valg­te å gjø­re.

  Med Ei­ri­kur Hauks­son og seg selv i spis­sen, skal sis­te halv­del av 60-tal­let ro­cke ju­len inn.

  På Gleng­hu­set fre­dag og åtte hele gan­ger til, kan de be­sø­ken­de opp­le­ve Wood­stock, The Rol­ling Stones, Bob Dylan, Beach Boys, The Doors med man­ge fler.

  Kvel­den i Gleng­hu­set fre­dag ble en nos­tal­gisk, og ma­gisk opp­le­vel­se fra hip­pie­ti­den med klas­sis­ke roc­ke­riff på re­per­to­a­ret.

  Denne julesitrona har vi klemt en god del ganger nå, den har blitt veldig tørr.

  Jonas Groth, Musiker og vokalist

  Ban­det, be­stå­en­de av sar­pin­ge­ne Dag Anders Sandell (bass), Jon-Erik Gret­land (gi­tar) og Johannes Groth (key­board), samt trom­me­sla­ge­ren fra Gress­vik, Tore Skauen sør­get de for å rea­li­se­re nett­opp den­ne ti­den med Gorth og Hauks­son som front­fi­gu­rer fre­dag kveld.

  Her er det ikke ju­len som står i fo­kus. 

  Godt for­hold til 60-tal­let

  Men hvor­for skal dere ro­cke ju­len inn uten ju­le­mu­sikk?

  – I lø­pet av de­sem­ber er det vel­dig man­ge ju­le­kon­ser­ter, alle vi som står på sce­nen er pop/rock-mu­si­ke­re, og vi vil­le gjø­re noe helt an­net, det­te had­de vi skik­ke­lig lyst til, sier han.

  – Alle er vel­dig gode ven­ner, så jeg føl­te at det­te ble helt rik­tig i år, på­pe­ker Groth.

  Det er in­gen tvil om at ban­det har et nært for­hold til mu­sik­ken.

  Energisk: Jonas Groth sprudler på scenen, og ga jernet fra første låt.

  Energisk: Jonas Groth sprudler på scenen, og ga jernet fra første låt. Foto:

  Åpnet med Rolling Stones

  Åp­nings­lå­ten var «Satisfaction» av The Rol­ling Stones, videre kom Bob Dylans «Like A Rol­ling Stone».

  – Det var en selv­føl­ge at dis­se lå­te­ne skul­le kom­me etterhverandre. Vi els­ker det, sier Groth.

  – «Satisfaction» måt­te gjø­res for blo­dig al­vor, nes­te valg var å gjø­re den som en sketsj, hum­rer han.

  – Alle har jo hørt den alt­for mye, til­føy­er han.

  Satte stemningen

  Et­ter at alle i ban­det fram­før­te The Beach Boys sin «Good Vib­ra­tions» sat­te de vir­ke­lig stem­nin­gen for kvelden.

  – Alle på sce­nen har et godt for­hold til den­ne mu­sik­ken, og si­den jeg og Ei­ri­kur har sun­get mye Beat­les i det sis­te, så øns­ket vi å gra­ve fram and­re fan­tas­tis­ke lå­ter den­ne gan­gen, leg­ger han til.

  Ei­ri­kur for­tel­ler at han er en god del eld­re enn res­ten av gjen­gen, og der­for har et spe­si­elt for­hold til mye av mu­sik­ken.

  – Jeg voks­te opp med det­te, så det er midt i blin­ken å gjø­re slik mu­sikk, selv om jeg gjer­ne had­de spilt ju­le­mu­sikk, på­pe­ker han.

  – Når det gjel­der mu­sikk, så li­ker jeg nes­ten alt. Men si­den det kryr av ju­le­kon­ser­ter hele ti­den, så det gjør in­gen­ting å gjø­re noe an­net, hum­rer han.

  – Glenghuset er et sted for alle

  Det var fullt i Glenghuset fredag kveld da årets julebordshow gikk av stabelen, og de besøkende hygget seg med god mat og drikke, samt hverandre.

  Linn Sme Bøle (33) og Merethe Ruud (52) som hadde tatt turen helt fra Lillestrøm.

  Godt og gammeldags: Linn Sme Bøle (t.v.) og Merethe Ruud (t.h.) var på jentetur i jubileumsbyen i helgen. De bor på Quality Hotell og ville bare ha en koselig kveld ute fredag kveld. - Vi vet kun om et konsertsted i denne byen, og det er Gleng, vi elsker slik musikk, sa de.

  Godt og gammeldags: Linn Sme Bøle (t.v.) og Merethe Ruud (t.h.) var på jentetur i jubileumsbyen i helgen. De bor på Quality Hotell og ville bare ha en koselig kveld ute fredag kveld. - Vi vet kun om et konsertsted i denne byen, og det er Gleng, vi elsker slik musikk, sa de. Foto:

  – Vi dro på en slags jentetur, sier de.

  Merethe er stemoren til Linn, og de hygget seg veldig.

  – Musikken er helt topp, og den kan minne meg om kulturpuben i Lillestrøm, humrer Linn.

  – Vi har god sans for 60-talls musikk, så dette falt i smak. Det er god gammel musikk, og jeg elsker det, legger Merethe til.

  Linn har besøkt Østfold og Sarpsborg før, men hun må innrømme noe.

  – Glenghuset er det eneste stedet jeg vet om i Sarpsborg, det er veldig fint her, sier hun.

  – Glenghuset er et sted for alle, tilføyer Merethe.

  Ønsker du en reise tilbake i tiden? Da bør du ta turen til Glenghuset og årets julebordshow. Dette har kommet for å bli, i hvertfall i følge Groth.

  – Dette kan spilles når som helst, jeg håper vi kan videreføre dette, fordi det er så gøy, og musikken er helt fantastisk, avslutter musikeren fra Sarpsborg overfor SA.

  «Good vibrations»

  • Årets julebordshow på Glenghuset med premiere i helgen.

  • Spilles 18-19, 25-26. november og 2-3, 9-10 desember.

  • Jonas Groth og Eirikur Hauksson rocker julen inn med band.

  Artikkeltags